"Uw vertrouwen 100% waard"
UwDj.be
  • Nummer #1
    op het gebied van ambiance
  • Het publiek noemt hem:
    DJ Ambi Hanz
  • Volle dansvloer
    Is het enige wat telt

Kizomba Resonates

When Hans (DJ Fo’Kiz’) came into contact with Kizomba in 2015, it wasn’t his favorite dance.

The pattern of 8 beats repeating itself is not so much applicable here and his brain didn’t understand the dance.

Despite frantic attempts, he cannot fathom the dance.

He starts with Urban Kiz’ but it’s not really his thing.

Until he was caught by the Kizomba virus in 2022 thanks to Mattias’ lessons.

Pure Kiz’/douceur.

Leading by connecting in depth, not by “pulling and dragging” with your arms.
Don’t control your partner into the dance, just “resonate” together on the music.

There is nothing to understand about it.

Kizomba you must feel !

Inspired by the dance, he immerses himself in the music and since he is no stranger to mixing beats and the music feels like coming home, the Kizomba audience can easily feel his passion flowing through the speakers…

Ready for goosebumps ???

DJ Fo’Kiz’

A smooth Kizomba requires a resonance between the two dance partners.
While dancing, everything disappears. Only the dance and the music still exists.
You enter a trance.
In a deep focus.

DJ Fo’Kiz’ with the nod to the Fo-Cus on the resonance is fully written as DJ Fofinho Kizomba.
😉

Mattias & Kaou

Kizomba resoneert

Wanneer Hans (DJ Fo’Kiz’) in 2015 in contact komt met Kizomba, vindt hij het een rare dans.
Het stramien van 8 tijden die zich herhalen is hier niet zo zeer van toepassing en zijn brein snapt de dans niet.
Ondanks verwoede pogingen kan hij de dans niet doorgronden.
Hij start met Urban Kiz’ maar is niet zo zeer zijn ding.
Tot hij in 2022 gegrepen wordt door het Kizomba virus dankzij Mattias’ lessen.
Pure Kiz’.
Leiden door connectie in de diepte niet door “trekken en sleuren” met je armen.
Niet je partner sturen in de dans, gewoon samen “resoneren” op muziek.
Er is niets aan te begrijpen.
Kizomba voel je !
Begeesterd door de dans verdiept hij zich in de muziek en aangezien mixen hem niet vreemd is en de muziek aanvoelt als thuiskomen, voelt het Kizomba publiek heel gemakkelijk zijn passie door de boxen vloeien…
Klaar voor kippenvel ???

Fo’Kiz’

Een geslaagde Kizomba vergt een resonantie tussen de twee danspartners.
Buiten de dans en de muziek verdwijnt als het ware alles.
Je komt in een trance.
In een diepe focus.

DJ Fo’Kiz’ met de knipoog naar de focus is voluit DJ Fofinho Kizomba.
😉